วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การถักผ้าพันคอ

การเผยแพร่ข้อมูล

รูปภาพการสอนถักผ้าพันคอแบบใกล้ชิดหรือวิธีสอนแบบปากต่อปากเพื่อความสะดวกและง่ายตเอการสอนถักผาพันคอเพื่อประหยัดเวลาและสถานที่ด้วย


การเผยแพร่บอกต่อและการสอนสมาชิกในกลุ่มถักผ้าพันคอ ทำให้เพื่อนในกลุ่มทำเป็นทุกคนและสามารถบอกต่อผู้ที่สนใจได้ถึงแม้จะติดขัดบ้างแต่ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้เป็นอย่างดีทีเดียว
สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่สนใจมากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น