วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การถักผ้าพันคอ

1 ประกอบแม่แบบ

แม่แบบจะมี4ชิ้นแต่ละชิ้นจะมีล็อกของแต่ละอันดังนั้นให้นำแม่แบบมาประกอบกันตามล็อกจะได้แม่แบบเป็นรูปวงกลม

การถักผ้าพันคอ

แผนการปฎิบัติงาน

วันที่31 ธันวาคม2552ระยะเวลา1วัน
รายการปฎิบัติงาน ค้นหาข้อมูลและขอคำแนะนำจาก คุณ แม่บุตรดี ปิตตาระเต
สถานที่ บ้านโนนศรีคูณ
ผู้รับผิดชอบ นาย สรายุทธ ปิตตาระเต
หมายเหตุ -


วันที่1-2มกราคม2553ระยะเวลา2วัน
รายการปฎิบัติงาน ไปซื้ออุปกรณ์ในการถักผ้าพันคอกับคุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต
สถานที่ อำเภอลำปลายมาศ
ผู้รับผิดชอบ นาย สรายุทธ ปิตตาระเต
หมายเหตุ ซื้ออุปกรณ์ไม่ครบจำนวนเพื่อนที่มาทำงาน


วันที่3-7มกราคม2553ระยะเวลา4วัน
รายการปฎิบัติงาน นัดเพื่อนมาทำที่บ้านโนนศรีคูณและถ้าทำไม่เสร็จก็นำกลับไปทำต่อที่บ้านและโรงเรียน
สถานที่ บ้านโนนศรีคูณ
ผู้รับผิคชอบ นายสรายุทธ นางสาวธัญญาเรศ นางสาวศิริพร นางสาวกรรนิการ์ นางสาวมณเฑียร
หมายเหตุ เพื่อนมีปัญหาไม่สะดวกในการเดินทางที่จะมาทำงาน


วันที่8มกราคม2553ระยะเวลา1วัน
รายการปฎิบัติงาน เก็บเกี่ยวผลผลิต
สถานที่ บ้านโนนศรีคูณ
ผู้รับผิคชอบ นายสรายุทธ นางสาวธัญญาเรศ นางสาวศิริพร นางสาวกรรนิการ์ นางสาวมณเฑียร
หมายเหตุ -


วันที่9มกราคม2553ระยะเวลา1วัน
รายการปฎิบัติงาน สรุปผลและทำโครงงาน
สถานที่ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผู้รับผิคชอบ นายสรายุทธ นางสาวธัญญาเรศ นางสาวศิริพร นางสาวกรรนิการ์ นางสาวมณเฑียร
หมายเหตุ -

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 250บาท

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การถักผ้าพันคอ

การเผยแพร่ข้อมูล

รูปภาพการสอนถักผ้าพันคอแบบใกล้ชิดหรือวิธีสอนแบบปากต่อปากเพื่อความสะดวกและง่ายตเอการสอนถักผาพันคอเพื่อประหยัดเวลาและสถานที่ด้วย


การเผยแพร่บอกต่อและการสอนสมาชิกในกลุ่มถักผ้าพันคอ ทำให้เพื่อนในกลุ่มทำเป็นทุกคนและสามารถบอกต่อผู้ที่สนใจได้ถึงแม้จะติดขัดบ้างแต่ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้เป็นอย่างดีทีเดียว
สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่สนใจมากครับ

การถักผ้าพันคอ

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มของกระผมได้ศึกษาข้อมูลจาก คุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต บ้านโนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240

การถักผ้าพันคอ

ข้อสังเกตระหว่างปฏิบัติงาน

1.ความเหมาะสมของระยะเวลา
ตอบ พอดีกับตัวผ้าพันคอและระยะเวลาที่ใช้ 10 วันนี้ทำให้ผ้าพันคอเพื่อมาส่งในเวลาที่ทันส่งงาน
2.การปฏิบัติ
ตอบ การถักผ้าพันคอชิ้นนี้เป็นการถักผ้าพันคอที่ง่ายสอนให้เพื่อนในกลุ่มทำได้ทุกคนและรวดเร็วจึงประเมินได้ว่าเพื่อนทุกคนในกลุ่มทำได้เป็นอย่างดีและสามารถบอกต่อคนที่สนใจได้
3.ผลการปฏิบัติ
ตอบ ตรงตามจุดมุ่งหมายทุกอย่างเพราะสมาชิกในกลุ่มมีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มเป็นอย่างดี
4.ข้อบกพร่อง
ตอบ เพื่อนไม่มีพาหนะขับขี่ไปทำโครงงานที่บ้านโนนศรีคูณ และไม่สะดวกเพราะบ้านของทุกคนอยู่ห่างกันและอุปกรณ์ในการทำไม่พอที่จะให้เพื่อนทุกคนทำพร้อมกันจึงใช้วิธีบอกต่อ
5.จุดเด่น
ตอบ เพื่อนที่เห็นการถักผ้าพันคอส่วนมากขอลองทำดูบอกให้สอนทำส่วนใหญ่ถามหาว่าซื้อมาจากที่ไหนทำอย่างไรและบางคนอยากมีไว้เป็นของตนเอง

การถักผ้าพันคอ

ขั้นตอนการทดสอบผ้าพันคอ

เมื่อถักผ้าพันคอเสร็จแล้ว จะต้องนำผ้าพันคอนั้นไปทดสอบหรือตรวจเช็ค เพื่อดูให้แน่ใจว่าผ้าพันคอมีความบกพร่องหรือสึกหรอหรือพังบริเวณ ใดหรือเปล่าและสามารถตรวจสอบอย่างง่ายๆคือ
1.ตรวจดูบริเวณผ้าพันคอว่ามีตรงใดหลุดออกมาหรือไม่
2.ดูที่ระบายว่ามีที่ใดหลุดออกหรือขาดหรือไม่
3.นำมาทดลองใช้แล้วอึดอัดหรือไม่


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงามีความสามัคคีกันในการทำงานรวมถึงศึกษาข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้อยู่ไปอีกนาน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

สถานที่จัดทำ

บ้านของคุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต บ้านโนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การถักผ้าพันคอบทสัมภาษณ์
จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต บ้านโนนศรีคูณ ตำบล เสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ได้สอบถาม คุณแม่บอกว่าได้ไปฝึกหัดถักผ้าพันคอจนชำนาญ กลุ่มของกระผมจึงต้องการศึกษาการทำผ้าพันคอเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจนชำนาญ
ความสำคัญของมันคือ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ทุกคนจำเป็นต้องมีและการถักผ้าพันคอถือเป็นงานอดิเรกอีกงานหนึ่งและยังสามารถนำมาเป็นรายได้และช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
การสอบถามข้อมูลการถักผ้าพันคอ จากคุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต บ้านโนนศรีคูณ